6 years, 7 months ago

Den fjärde vågen

Link: http://enklare.wordpress.com/2014/11/01/den-fjarde-vagen/

Omvärlden, kunden, uppdragsgivaren och uppdragstagaren är alla en del av samma helhet. Vi samverkar i en ändlig loop.

1. Förstå frågeställningarna
2. Beskriv hela kundresan (horisontellt)
3. Beskriv stegen (vertikalt) = Uppdragskort
4. Prioritera på effekt (h&v) = Uppdragspoäng
5. Bearbeta uppdragskort
6. Gör om och gör rätt

Använd detta som ett fraktalt mönster och låt behovet i varje nivå avgöra detaljeringsgraden.