6 years, 6 months ago

Den tredje vågen

Link: http://enklare.wordpress.com/2014/10/31/den-tredje-vagen/

Ingen tid har erbjudit så många chanser och möjligheter som vår. Otaliga metoder, ramverk och medium tävlar om vår uppmärksamhet, alla försöker de hålla jämna steg med tidsandan. För några av dem känns det desperat, för andra autentiskt.

Den tekniska utvecklingen tar gigantiska kliv och måste åtföljas av konceptuell utveckling. Inför detta möte över generationer har kulturer skapats vilka nu står inför en revolution. Kontrollkultur som jagat den totala insikten kring företagens DNA sammanstöter med samverkanskulturen i en oundviklig konflikt. Likt vågor som möter en strand dundrar de på mot varandra. I ett makroperspektiv där vi observerar de två på distans framstår det som att ingen av dem ger vika. I ett mikroperspektiv ser vi hur varje droppe påverkar ett litet korn av sand. Stranden och vågen skapar tillsammans en ny värld där sand blir botten och vatten blir tak. Vissa kommer inte att klara av att transformera sig till den nya miljöns förutsättning och fortsätter att göra vad de har gjort i alla år; i att göra så förnekar de framskridande och därtill sin egen framtid.

Resultatet av revolutionen är inte vinnarens kultur utan en ny kultur byggd på andra värderingar.